Estland

Det viktigaste arbetsmiljödokumentet i Estland är arbetsmiljölagen som antagits av det estniska parlamentet, Riigikogu. Med utgångspunkt i detta dokument har flera viktiga förordningar från regeringen och socialministeriet utarbetats och antagits (lagen trädde i kraft den 26 juli 1999). När det gäller arbetsmiljöfrågorna i Estland är socialministeriet verkställande myndighet som reglerar hela området, medan två av dess strukturella enheter (avdelningen för arbetslivsutveckling och hälsovårdsavdelningen) direkt deltar i utformningen av arbetsmiljörelaterad politik. Den estniska nationella kontaktpunkten för arbetsmiljöbyrån finns vid socialministeriet (avdelningen för arbetslivsutveckling). För närvarande omfattar kontaktpunktsnätverket 16 statliga och icke-statliga institutioner.

Den nationella kontaktpunkten fungerar som arbetsmiljöbyråns företrädare i Estland och som förmedlande organ mellan arbetsmiljöbyrån och medlemsstaterna när det gäller relevanta verksamheter, samt som samordningsorgan för verksamheter på medlemsstatsnivå. Syftet med kontaktpunktens webbplats är att ge omfattande arbetsmiljöinformation både på nationell nivå och EU-nivå, särskilt om god praxis och europeiska kampanjer. 

Arbetsinspektionen sköter den statliga tillsynen av arbetslagstiftningen och efterlevnaden av arbetsmiljökraven. Arbetsinspektionen fungerar även som en informationstjänst dit både arbetsgivare och arbetstagare kan vända sig med frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee