Slovenien

I Slovenien har hälsoministeriet och arbetsmarknadsministeriet (som även ansvarar för familjefrågor, sociala frågor och lika möjligheter) ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. De två ministerierna övervakar och bedömer frågor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och utformar föreskrifter och lösningar för att skapa ett standardiserat regelverk för arbetsmiljö. Att lagar och regler på området tillämpas kontrolleras av Sloveniens arbetsinspektion.

Ett nationellt nätverk, som är underställt arbetsmarknadsministeriet, fungerar som EU-Oshas nationella kontaktpunkt och består av representanter från regeringen och arbetsmarknadens parter samt sakkunniga och forskare inom arbetsmiljö och yrkesmedicin. Det nationella nätverket är särskilt inriktat på att främja en säkerhetskultur på arbetsplatserna.

Närmare information om den nationella kontaktpunktens och det nationella nätverkets verksamhet finns på webbplatsen http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si