Slovenien

I Slovenien ingår arbetsmiljöfrågorna i kompetensområdet för arbets-, familje- och socialministeriet samt hälsoministeriet. Dessa båda ministerier övervakar och bedömer situationen inom nämnda område och utformar utifrån detta bestämmelser och lösningar för en standardiserad reglering av arbetsmiljön. Kontrollen av genomförandet av bestämmelserna inom detta område ingår i den slovenska arbetsinspektionens kompetensområde.Ett nationellt nätverk som innefattar samarbete mellan företrädare för regeringen, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer samt experter och forskare inom arbetsmiljö och yrkesmedicin verkar inom ramen för arbets-, familje- och socialministeriet, som fungerar som arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkt. Det nationella nätverket medverkar särskilt till att främja en säkerhetskultur och sprida information om arbetsmiljöfrågor.Närmare information om den nationella kontaktpunktens och det nationella nätverkets verksamhet finns på webbplatsen http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovenien
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-postadress: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si