Ungern

Den ungerska regeringen har utsett sysselsättningsministern samt huvudstadens distriktskontor och förvaltningarna på länsnivå att utföra administrativa uppgifter i egenskap av myndigheter med ansvar för arbetsmiljön och arbetsmarknaden.

Huvudstadens distriktskontor och länsförvaltningarna är territoriella, statliga, administrativa organ som genomför arbetsmiljöinspektioner, medan arbetsmiljödepartementet inom finansministeriet bland annat ger de myndigheter som genomför arbetsmiljöinspektioner sakkunnig vägledning och aktivt bidrar till utarbetandet av arbetsmiljöregler. Arbetsmiljödepartementet administrerar dessutom Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkt och samarbetar i denna roll med arbetsmarknadens parter.

En separat organisation (Ungerns gruv- och geologimyndighet) kontrollerar arbetsmiljön i gruvor.

Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministry for Innovation and Technology, Department of Occupational Safety and Health
Fő utca 44-50.
1011 Budapest
Ungern
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-postadress: fokuszpont [at] itm [dot] gov [dot] hu