Ungern

Ungerns regering har utsett sysselsättningsministern samt huvudstadens distriktskontor och förvaltningarna på länsnivå att utföra administrativa uppgifter i egenskap av myndigheter med ansvar för arbetsmiljö och arbetsmarknad.

Huvudstadens distriktskontor och länsförvaltningarna är territoriella, statliga, administrativa organ som genomför arbetsmiljöinspektioner, medan arbetsmiljödepartementet inom ministeriet för den nationella ekonomin bland annat ger de myndigheter som genomför arbetsmiljöinspektioner sakkunnig vägledning och aktivt bidrar till utarbetandet av arbetsmiljöregler. Arbetsmiljödepartementet administrerar dessutom Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkt och samarbetar i denna roll med arbetsmarknadens parter.

Ett separat organ (tillsynsmyndigheten för reglerad verksamhet) kontrollerar arbetsmiljön i gruvor.

Focal points' contact details