Cypern

Yrkesinspektionsdepartementet är nationell kontaktpunkt för CypernDepartementet sorterar under arbets- och socialförsäkringsministeriet. Departementets huvudverksamhet inom arbetsmiljöområdet är att säkerställa en lämplig och tillräcklig säkerhetsnivå i arbetsmiljön för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar väsentligt och skydda allmänheten från risker i samband med arbete.Som kontaktpunkt ansvarar departementet för administrationen av det nationella informationsnätverket och deltar i förberedelse och framtagning av Europeiska arbetsmiljöbyråns dagordning. Det nationella informationsnätverket utgörs av arbetsmarknadens parter samt av andra organisationer med särskilt intresse av arbetsmiljöfrågor.Departementet deltar i organisationen av Europeiska arbetsmiljöveckan, lanserar den europeiska tävlingen om god praxis inom arbetsmiljöområdet. Departementet deltar dessutom aktivt i mötena för de nationella kontaktpunkterna och arbetsmiljöbyråns styrelse samt i expertgruppsmöten.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1080 Nicosia
Cypern
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
E-postadress: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy