Cypern

Yrkesinspektionsdepartementet är nationell kontaktpunkt för CypernDepartementet sorterar under arbets- och socialförsäkringsministeriet. Departementets huvudverksamhet inom arbetsmiljöområdet är att säkerställa en lämplig och tillräcklig säkerhetsnivå i arbetsmiljön för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar väsentligt och skydda allmänheten från risker i samband med arbete.Som kontaktpunkt ansvarar departementet för administrationen av det nationella informationsnätverket och deltar i förberedelse och framtagning av Europeiska arbetsmiljöbyråns dagordning. Det nationella informationsnätverket utgörs av arbetsmarknadens parter samt av andra organisationer med särskilt intresse av arbetsmiljöfrågor.Departementet deltar i organisationen av Europeiska arbetsmiljöveckan, lanserar den europeiska tävlingen om god praxis inom arbetsmiljöområdet. Departementet deltar dessutom aktivt i mötena för de nationella kontaktpunkterna och arbetsmiljöbyråns styrelse samt i expertgruppsmöten.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy