Luxemburg

Luxemburgs ledamöter i den Europeiska rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (ACSH), som en trepartskommitté.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Inspection du Travail et des Mines
3, rue des Primeurs
2361 Strassen
Luxemburg
Contact person:
John SCHNEIDER
Tel: +352 247 76100
E-postadress: john [dot] schneider [at] itm [dot] etat [dot] lu