Albanien

Efter att i juni 2006 ha undertecknat stabiliserings- och associeringsavtalet så blev Albanien en del av stabiliserings- och associeringsprocessen. Inom ramen för detta har betydande framsteg gjorts vad gäller arbetsmiljöfrågor. Den nationella strategin för arbetsmiljöfrågor utarbetades av regeringen och godkändes av parlamentet.En arbetsmiljölag har utarbetats och förväntas godkännas av parlamentet. De institutioner som arbetar med arbetsmiljöfrågor har samordnat sitt arbete och den sociala dialogen har stärkts.Albaniens deltagande i Europeiska arbetsmiljöbyråns nätverk (EU-Osha) är mycket viktigt för driften av det nationella arbetsmiljöprogrammet, likaså är arbetsmiljöbyråns stöd till den nationella kontaktpunkten mycket viktigt.Den nationella kontaktpunkten har följande fyra strategiska funktioner: organisering av det nationella nätverket, deltagande i arbetsmiljöbyråns rådgivande förfaranden, administration av den nationella kontaktpunktens webbplats samt organisering av kampanjen ”Europeiska arbetsmiljöveckan”.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al