Danmark

Den danska arbetmiljömyndigheten samordnar samarbetet med Europeiska arbetsmiljöbyrån och lyder under sysselsättningsministeriet. Myndigheten ansvarar för upprätthållandet av arbetsmiljölagen, som omfattar alla yrkesområden i landet. För vissa sektorer har dock regelverket och dess upprätthållande lagts över på andra myndigheterTilsyn med : • Tillsynen över off-shore-anläggningar hör till energistyrelsens område.
 • Tillsyn över sjöfarten hör till sjöfartsstyrelsens område.
 • Tillsyn över luftfarten hör till luftfartsmyndighetens område.

Arbetsmiljömyndigheten bidrar till en säker, hälsosam och ständigt förbättrad arbetsmiljö genom effektiv kontroll, lämplig reglering och information. Om arbetsmiljömyndigheten konstaterar överträdelser mot arbetsmiljölagstiftningen kan den vidta olika slags påföljder. Arbetsmiljömyndigheten utarbetar också anvisningar eller vägledningar i samarbete med arbetsmarknadens parter. Arbetsmiljömyndigheten har sitt huvudkontor i Köpenhamn, där även två av dess sex centrum finns. Arbetsmiljömyndigheten är samordnare för samarbetet med arbetsmiljöbyrån.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk