Nordmakedonien

I Nordmakedonien är det den statliga yrkesinspektionen, ett organ inom ministeriet för arbets- och socialpolitik, som ansvarar för arbetsmiljöfrågor.

Som en del av ministeriet för arbets- och socialpolitik övervakar yrkesinspektionen med hjälp av sina inspektörer att lagstiftningen på området följs: lagarna om arbetsförbindelser, arbetsmiljö, arbetsinspektion, tjänstemän, sysselsättning och arbetslöshetsförsäkring, personaluthyrningsföretag, anställning av funktionshindrade, anställning av utländsk arbetskraft, ideellt arbete, utbildning, handel, skydd mot rökning, kollektivförhandlingar och anställningsavtal samt stadgar på arbetsmiljöområdet och andra bestämmelser (se här).

Arbetsmiljö är ett tvärvetenskapligt område med en lång rad bestämmelser som reglerar specifika arbetsuppgifter och arbetsprocesser. Arbetsmiljöområdet – dvs. alla de åtgärder, normer och standarder som ska skapa trygga arbetsförhållanden för arbetstagarna i Nordmakedonien – utgör en kategori i konstitutionen. I lagstiftningen är arbetsmiljöfrågorna en integrerad del av arbetsorganisationen och arbetsprocessen. Det innebär att alla arbetstagare är försäkrade, i enlighet med den konstitutionella principen om skydd av arbetstagarna på arbetsplatsen. Arbetsmiljö är ett komplext begrepp som inte bara omfattar skydd av arbetstagaren mot fysiska skador och arbetsrelaterade sjukdomar, utan också skydd av personens psykologiska (moraliska) personlighet, vilket är en komplex fråga som blir allt viktigare.

Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Nordmakedonien
Contact person:
Darko DOCHINSKI
E-postadress: ddocinski [at] mtsp [dot] gov [dot] mk