Finland

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för tillsynen och utvecklandet av arbetarskyddet samt för utarbetandet av lagstiftning. Ministeriet har ett nära samarbete med bl.a. arbets- och näringsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet samt olika yrkesmyndigheter i frågor som gäller arbetarskyddet.


Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetarskyddslagstiftningen iakttas. Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen grundar sig på lagen om tillsynen och samarbetsavtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetarskyddsfullmäktigen representerar arbetstagarna i arbetarskyddssamarbetet. Arbetarskyddschefen representerar arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet om arbetsgivaren inte själv sköter denna uppgift.


Det europeiska nätverket utgörs av en nationell kontaktpunkt (Focal Point) i varje EU-land. Focal Point organiserar och koordinerar nätverkets nationella verksamhet.


European network-Finland


Regionförvaltningsverken/ Arbetarskyddet


Arbetarskyddet


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi