Finland

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för tillsynen och utvecklandet av arbetarskyddet samt för utarbetandet av lagstiftning. Ministeriet har ett nära samarbete med bl.a. arbets- och näringsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet samt olika yrkesmyndigheter i frågor som gäller arbetarskyddet.


Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetarskyddslagstiftningen iakttas. Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen grundar sig på lagen om tillsynen och samarbetsavtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetarskyddsfullmäktigen representerar arbetstagarna i arbetarskyddssamarbetet. Arbetarskyddschefen representerar arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet om arbetsgivaren inte själv sköter denna uppgift.


Det europeiska nätverket utgörs av en nationell kontaktpunkt (Focal Point) i varje EU-land. Focal Point organiserar och koordinerar nätverkets nationella verksamhet.


European network-Finland


Regionförvaltningsverken/ Arbetarskyddet


Arbetarskyddet


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministry of Social Affairs and Health, Finland
P.O.Box 33
FI-00023 Government
Finland
Contact person:
Hannu STÅLHAMMAR
Tel: +358 295 163 469
E-postadress: hannu [dot] stalhammar [at] stm [dot] fi