Finland

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för tillsynen och utvecklandet av arbetarskyddet samt för utarbetandet av lagstiftning. Ministeriet har ett nära samarbete med bl.a. arbets- och näringsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet samt olika yrkesmyndigheter i frågor som gäller arbetarskyddet.


Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetarskyddslagstiftningen iakttas. Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen grundar sig på lagen om tillsynen och samarbetsavtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetarskyddsfullmäktigen representerar arbetstagarna i arbetarskyddssamarbetet. Arbetarskyddschefen representerar arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet om arbetsgivaren inte själv sköter denna uppgift.


Det europeiska nätverket utgörs av en nationell kontaktpunkt (Focal Point) i varje EU-land. Focal Point organiserar och koordinerar nätverkets nationella verksamhet.


European network-Finland


Regionförvaltningsverken/ Arbetarskyddet


Arbetarskyddet


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Finland
Contact person:
Taina PÄÄKKÖNEN
Tel: 358 30 474 2616
E-postadress: FOP [dot] Finland [at] ttl [dot] fi