Belgien

I Belgien är det arbetsmarknadsministeriet och dess förvaltningsorgan, den federala myndigheten för sysselsättning, arbete och social dialog, som ansvarar för säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Myndigheten samordnar och leder den belgiska kontaktpunktens arbete.

Kontaktpunkten har framför allt ett mycket nära samarbete med myndighetens generaldirektorat för humanisering av arbetet. Generaldirektoratet ansvarar för regleringsfrågor, sköter dialogen med arbetsmarknadens parter och främjar välbefinnande på arbetsplatsen. Myndighetens tillsynsorgan för övervakning av välbefinnande på arbetsplatsen ser till att regler för arbetsmiljö och välbefinnande på arbetsplatsen efterlevs.

Den belgiska kontaktpunkten har följande uppgifter:

 • Att leda och samordna ett nationellt trepartsnätverk med alla aktörer som är inblandade i arbetsmiljöfrågor.
 • Att samla in all relevant information som rör arbetsmiljö, med särskilt fokus på god praxis.
 • Att aktivt bidra till Europeiska arbetsmiljöbyråns förvaltningsplan.
 • Att se till att nätverket får tillgång till all relevant information från Europeiska arbetsmiljöbyrån.
 • Att driva den europeiska kampanjen.
 • Att uppmuntra och underlätta gemensamma åtgärder mellan olika aktörer för att förbättra arbetsmiljön vid små och medelstora företag.
 • Att utveckla och främja användandet av nationella OiRA-verktyg i Belgien.
 • Att upprätta samarbeten över gränserna för att främja god praxis och stötta arbetet med förebyggande åtgärder.

Användbara resurser

Läs mer om Belgiens arbetsmiljöarbete på BeSWIC:s webbplats (det belgiska kunskapscentrumet för välbefinnande på arbetsplatsen): http://www.beswic.be/

Tillsynsorganet för övervakning av välbefinnande på arbetsplatsen. Organet övervakar att regler för arbetsmiljö och välbefinnande på arbetsplatsen efterlevs.

Om du vill veta mer om arbetsrättsliga frågor (till exempel anställningskontrakt) ska du gå till webbplatsen för det belgiska tillsynsorganet som övervakar att arbetslagstiftningen efterlevs. 

Vi kan inte besvara den typen av frågor.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be