Belgien

I Belgien är det arbetsmarknadsministeriet och den federala myndigheten för sysselsättning, arbete och social dialog som ansvarar för säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet.Arbetsmiljöinspektionen "Supervision of Well-being at Work" ser till att arbetsmiljönormerna följs på arbetsplatserna. Generaldirektoratet för humanisering av arbetet ansvarar för regleringsfrågor, sköter dialogen med arbetsmarknadens parter och främjar välbefinnande i arbetet.Kontaktpunkten i Belgien samordnar och leder det nationella nätverket för arbetsmiljöfrågor. I Belgien finns huvudaktörerna samlade i Belgian Safe Work Information Center (BeSWIC), Belgiens kunskapscentrum för välbefinnande i arbetet. Centrumet samlar in information om säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet som presenteras på arbetsmiljöbyråns belgiska webbplats.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgien
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-postadress: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be