Sverige

Myndigheten för arbetsmiljökunskap – Mynak, är Sveriges kontaktpunkt för Europeiska arbetsmiljöbyrån på uppdrag av Sveriges regering och riksdag sedan 2019. Mynak ligger under arbetsmarknadsdepartementet och bildades 2018.

Mynak samordnar i sin roll som kontaktpunkt, företrädare för regering, arbetsgivare och arbetstagare i syfte att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten som är ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljöfrågor, har till uppgift att inom ansvarsområdet:

 • samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt
 • utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ
 • följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete
 • följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt
 • följa och främja företagshälsovårdens utveckling

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se