Norge

Arbetsmiljölagen ska garantera trygga anställningsförhållanden, en säker arbetsmiljö och en meningsfull arbetssituation för samtliga arbetstagare.
Det är företagen själva som har ansvaret för att förebygga olyckor och hälsoskador till följd av arbete. Arbetsgivarna har skyldighet att se till att arbetsmiljön och säkerheten är lämplig och tillfredsställande. Myndigheterna ska bidra till detta genom att se till att företagen bedriver ett systematiskt hälso-, miljö- och säkerhetsarbete.
Arbeidstilsynet (Arbetsmiljöinspektionen), Petroleumstilsynet (Petroleuminspektionen) och forskningsorganisationen Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lyder under Arbetsdepartementet. Arbeidstilsynet är en statlig myndighet som lyder under Arbetsdepartementet. Myndighetens uppgift är att granska att företagen följer arbetsmiljölagens krav.Arbeidstilsynet har funktionen som kontaktpunkt för kontakter med Europeiska arbetsmiljöbyrån.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no