Serbien

I Republiken Serbien har ministeriet för arbets- och socialpolitik ansvar för arbetsmiljöfrågor. Ministeriet har två administrativa organ som arbetar aktivt inom detta område: arbetsmiljödirektoratet som bland annat utarbetar lagstiftning och arbetsplatsinspektionen som övervakar att lagstiftningen följs.Ministeriet för arbets- och socialpolitik samarbetar hela tiden direkt med andra myndigheter (ministerier som har ansvar för hälsa, miljö, gruvdrift, osv.) och institutioner som har ansvar för hälsa, pensioner och invaliditetsförsäkring samt med arbetsmarknadens parter, universitet och andra.Som Europeiska arbetsmiljöbyråns kontaktpunkt upprättade Arbetsmiljödirektoratet nationella arbetsmiljönätverk i Serbien med representanter för ministerier, arbetsmarknadens parter, universitet och andra.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Serbien
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
E-postadress: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs