Frankrike

Det franska systemet för förebyggande av yrkesrisker omfattar

 • arbetsmarknadsministeriet, som utarbetar och genomför den franska arbetsmiljöpolitiken och leder samarbetet med arbetsmarknadens parter vid Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT, styrkommittén för arbetsvillkor),
 • socialförsäkringsmyndigheterna, som bidrar till att förebygga yrkesrisker som rör arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Systemet, som uteslutande finansieras genom arbetsgivaravgifter, förvaltas av arbetsmarknadens parter. Det stöds av Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (den nationella sjukkassan för anställda) och Caisses Régionales d’Assurance Maladie (de regionala sjukkassorna).
 • Vetenskapliga, operativa eller medicinska myndigheter som ansvarar för att förebygga, förutse, upplysa om och hantera yrkesrisker. Den viktigaste av dessa ärAgence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail som medverkar till att förbättra kunskaperna om förebyggande av yrkesrisker. LAgence nationale pour l’amélioration des conditions de travail fungerar som rådgivare åt företagen och verkar inom det operativa området för förebyggande av yrkesrisker.
 • Slutligen tillhandahålls företagshälsovård av en eller flera företagsläkare vars roll, som enbart är förebyggande, består i att se till att arbetstagarnas hälsa inte försämras på grund av arbetet.

Om du söker efter information om arbetsrättsliga frågor (till exempel om anställningsavtal eller arbetsmiljö), se följande länkar:

Vi kan inte besvara den typen av frågor.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr