Irland

Arbetsmiljöbyråns arbete syftar till en varaktig kulturförändring. Målet är en kultur där alla ser en proaktiv hantering av arbetsmiljön som ett viktigt bidrag till varje företags och varje organisations framgång på lång sikt. Vi tror att vi genom att tillhandahålla en vision och strategisk vägledning kan nå detta mål.Det finns tydliga tecken på att företag som tillämpar en god arbetsmiljöpraxis är mer konkurrenskraftiga och mer produktiva. Vissa av Irlands mest framgångsrika företag är de som fäster stor vikt vid sina anställdas arbetsmiljö. Dessutom kan en god arbetsmiljö förbättra hälsa och välbefinnande i samhället som helhet.Vårt brett upplagda tillvägagångssätt har två huvudlinjer: För det första att leda och få fram ett åtagande från alla som kan påverka arbetsmiljön och för det andra att se till att arbetsmiljölagstiftningen verkligen börjar tillämpas där efterlevnaden inte tas på allvar.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie