Österrike

Ansvaret för arbetsmiljöfrågorna i Österrike delas av flera olika organ. Det rättsliga grunden utgörs av arbetsmiljölagen (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) samt tillhörande förordningar. Yrkesinspektionen, yrkesinspektionen för transportsektorn, delstaternas jordbruks- och skogsbruksinspektioner samt organisationer inom den offentliga sektorn har ansvaret att se till att arbetsmiljölagstiftningen följs. Utförlig information finns på yrkeinspektionens webbplats.

Arbetsgivarna ansvarar för de förebyggande åtgärderna och får stöd i detta av arbetsmarknadens parter och socialförsäkringsorganen.

Förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor, dit arbetsinspektionen hör, fungerar som kontaktpunkt. I det österrikiska nätverket finns representanter för alla viktiga aktörer och man är delaktig i alla ärenden som rör byråns verksamhet.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at