Österrike

Ansvaret för arbetsmiljöfrågorna i Österrike delas av flera olika organ. Det rättsliga grunden utgörs av arbetsmiljölagen (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) samt tillhörande förordningar. Yrkesinspektionen, yrkesinspektionen för transportsektorn, delstaternas jordbruks- och skogsbruksinspektioner samt organisationer inom den offentliga sektorn har ansvaret att se till att arbetsmiljölagstiftningen följs. Utförlig information finns på yrkeinspektionens webbplats.Arbetsgivarna ansvarar för de förebyggande åtgärderna och får stöd i detta av arbetsmarknadens parter och socialförsäkringsorganen.Förbundsministeriet för arbete, sociala frågor och konsumentskydd, där yrkesinspektionen ingår, fungerar som kontaktpunkt. Alla viktiga aktörer finns representerade i det österrikiska nätverket och är involverade i alla frågor som rör arbetsmiljöbyråns verksamhet.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend
Untere Donaustraße 13-15
1020 Wien
Österrike
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 171100630661
E-postadress: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at