Schweiz

I Schweiz är det i huvudsak två lagar som reglerar arbetsmiljön. Arbetslagen gäller arbetstider, hälsoskydd, byggstandarder för arbetsplatser och skyddet av den personliga integriteten. Olycksfallsförsäkringslagen täcker förebyggande av arbetsolyckor och sjukdomar som är väsentligen arbetsrelaterade. Det är yrkesinspektionsmyndigheten i varje kanton, SUVA (olycksfallförsäkringsmyndigheten) och SECO (State Secretariat of Economic Affairs) som ansvarar för tillsynen över att lagarna följs. En samordningskommission, EKAS, granskar och finansierar inspektionssystemet för förebyggande av arbetsolyckor.Arbetsmarknadens parter är företrädda i EKAS och i den federala arbetskommissionen, som utformar den allmänna hälsoskyddslagstiftningen.Företag med över 10 anställda vars verksamhet medför höga olycksrisker måste rådgöra med arbetsmiljötjänsterna.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch