Bulgarien

I Bulgarien hör arbetsmiljöpolitiken till ministerrådets ansvarsområde. Arbetsmarknads- och socialministeriet utarbetar, samordnar och genomför arbetsmiljöpolitiken. Hälsovårdsministeriet samordnar och leder insatser på arbetsmiljöområdet. Arbetsinspektionens verkställande byrå är det offentliga organ som kontrollerar att arbetslagstiftningen följs så att arbetsplatserna är säkra och hälsosamma. Byrån ansvarar också för tillämpningen av arbetsvillkor. Nationella socialförsäkringsinstitutet (NSSI) kontrollerar vetenskapliga yttranden om arbetsförmåga, utreder arbetsrelaterade olyckor och administrerar en databas med information om arbetsrelaterade olyckor.Den nationella arbetsmiljöpolitiken utarbetas och genomförs i ett trepartssamarbete på nationell nivå, regional nivå och sektorsnivå. Det nationella rådet för arbetsvillkor är permanent organ för samordning, rådgivning och samarbete vid utarbetandet och genomförandet av arbetsmiljöpolitiken på nationell nivå. Regionala råd i alla lokala förvaltningsområden säkerställer trepartssamarbetet på arbetsmiljöområdet. I alla företag finns det även kommittéer för arbetsvillkor som fungerar som forum för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg