Nederländerna

I Nederländerna är arbetsgivaren och arbetstagarna vid ett företag huvudansvariga för arbetsmiljöfrågorna. De ska komma överens om arbetsvillkoren och stöds av fackföreningarna och branschorganisationen när det gäller att utforma lämpliga arbetsmiljöåtgärder. En nyhet när det gäller arbetsmiljö i Nederländerna är att överenskommelser inom området mellan arbetsgivare och arbetstagare ska fastställas i en avsiktsförklaring för branschen i fråga. Denna förklaring består av en samling åtgärder och lösningar som företag inom en viss bransch kan välja mellan för att följa bestämmelsernaStaten (social- och sysselsättningsministeriet) ger företagen större utrymme för att bestämma hur de ska sträva efter att främja goda arbetsvillkor. Samtliga bestämmelser bygger på arbetsmiljölagen (Arbowet), dekretet om arbetsvillkor (Arbobesluit) eller arbetsmiljöförordningarna (fulltext tillgänglig). Upprätthållandet av lagstiftningen sköts av arbetsmiljöinspektionen. Avsiktsförklaringar spelar en viktig roll för upprätthållandet. Kontaktpunkten är en plats där en stor mängd kunskap, information och erfarenhet samlas. Vid kontaktpunkten samarbetar företrädare för arbetstagarorganisationer och fackföreningar för att göra arbetsmiljöinformation från Europa tillgänglig och begriplig för alla. Kontaktpunkten drivs av forskningsorganisationen TNO Kwaliteit van Leven.Närmare information om det nederländska arbetsmiljösystemet på engelska och nederländska finns på den nederländska kontaktpunktens webbplats.


Focal points' contact details