Slovakien

De statliga förvaltningsorganen med ansvar inom området för arbetsinspektion i Slovakien är arbetsmarknads-, social- och familjeministeriet, den nationella arbetsinspektionen, som har sitt säte i Košice, och åtta arbetsinspektioner som finns i och har jurisdiktion över områden som motsvarar de åtta administrativa regionerna i Slovakien.Europeiska arbetsmiljöbyrån har ett etablerat nätverk av kontaktpunkter i varje EU-medlemsstat. I Slovakien fungerar den nationella arbetsinspektionen som kontaktpunkt. Dess huvuduppgift är att utarbeta material och sprida information om arbetsmiljö på nationell nivå.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovakien
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
Tel: +421 908 118 515
E-postadress: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk