Slovakien

De statliga förvaltningsorganen med ansvar inom området för arbetsinspektion i Slovakien är arbetsmarknads-, social- och familjeministeriet, den nationella arbetsinspektionen, som har sitt säte i Košice, och åtta arbetsinspektioner som finns i och har jurisdiktion över områden som motsvarar de åtta administrativa regionerna i Slovakien.Europeiska arbetsmiljöbyrån har ett etablerat nätverk av kontaktpunkter i varje EU-medlemsstat. I Slovakien fungerar den nationella arbetsinspektionen som kontaktpunkt. Dess huvuduppgift är att utarbeta material och sprida information om arbetsmiljö på nationell nivå.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk