Tjeckien

I Tjeckien hanteras frågorna om säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen främst av ministeriet för sysselsättning och sociala frågor, som också sköter dialogen med arbetsmarknadsparterna och hälsoministeriet i Tjeckien. I en mindre omfattning hanteras frågorna också av den statliga gruvförvaltningen och den statliga kärnsäkerhetsmyndigheten.

Den statliga myndigheten för yrkesinspektion med sina regionala yrkesinspektioner ser till att arbetsmiljönormerna följs. Den statliga myndigheten för skydd av hälsan på arbetsplatsen sorterar under hälsoministeriet i Tjeckien och ansvarar för att normerna för hälsa på arbetsplatsen följs. Den tjeckiska gruvmyndigheten ser till att arbetsmiljönormerna följs inom gruvindustrin och vid användning av sprängämnen. Den statliga kärnsäkerhetsmyndigheten ansvarar för regelfrågor i samband med joniserande strålning.

Det trepartssammansatta arbetsmiljörådet är ett rådgivande organ till den tjeckiska regeringen. Det samordnar verksamheterna på arbetsmiljöområdet hos en mängd statliga myndigheter och arbetsmarknadsparter. Arbetsmiljörådets ordförande är ministern med ansvar för sysselsättning och sociala frågor.

Kontaktpunkten i Tjeckien samordnar och leder det nationella arbetsmiljönätverket. Det tjeckiska institutet för arbetsmiljöforskning (VUBP) och det nationella folkhälsoinstitutet (SZU) är kunskapscentrum för frågor om hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. De sammanställer information om säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetet och bedriver forskning på dessa områden.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz