Portugal

Kontaktpunkten i Portugal administreras av den portugisiska arbetsmiljömyndigheten ACT som direkt lyder under ministeriet för solidaritet, sysselsättning och socialförsäkringsfrågor, men är administrativt självständig på hela fastlandet. ACT:s huvuduppdrag är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja strategier för att förebygga risker i arbetslivet och kontrollera att arbetsmiljönormer och arbetsmiljölagstiftning följs inom alla verksamhetsområden samt inom central och lokal förvaltning, däribland offentliga institutioner. Myndigheten är ett trepartsorgan som samarbetar med arbetsmarknadspartnerna (som är representerade i den rådgivande nämnden) för att underlätta utbyte av bästa arbetsmiljöpraxis och stödja de europeiska arbetsmiljökampanjerna. 

Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt