стрес, изпитван, когато изискванията на работната среда надвишават способността на работниците да се справят с тях или да ги овладяват

проблем, засягащ здравето на работниците, аспектите на здравето и безопасността на работата им и трудовата среда, организацията на труда и управленската философия на работното място

работници, изложени на частици и/или изпарения на берилий, с възможност да развият имунен отговор, известен като сенсибилизация, който може да бъде отчетен в кръвта посредством теста за лимфоцитна пролиферация при берилий