фармацевтично вещество, за което се твърди, че подобрява ефективността на ума, като например вниманието, концентрацията, паметта или мотивацията, както и придобиването на двигателни или емоционални умения, като справянето с тревожността, свързана с изпълнението на дадена служебна задача, или насърчаването на чувства на доверие и принадлежност

фармацевтични вещества, за които се твърди, че подобряват ефективността на умствената дейност, като например вниманието, концентрацията, паметта или мотивацията, както и придобиването на двигателни или емоционални умения, като справянето с тревожността, свързана с изпълнението на дадена работна задача, или насърчаването на чувства на доверие и принадлежност

управленска стратегия, при която ръководството предвожда чрез пример и показва лидерство в превенцията на злополуки, свързани с БЗР

лице, израснало с цифровите технологии и използващо ги с лекота

мярка за премахване на рисковете на работното място при източника, чрез технически или организационни средства или чрез осигуряване на лична защита