алергично заболяване, предизвикано от вдишването на прахове от всякакви плесенясали земеделски култури, като слама, царевица, силаж, зърно

образуване на прекомерна фиброзна съединителна тъкан в орган или тъкан при възстановителен или реактивен процес

високореактивен алдехиден газ, образуван чрез окисляването или непълното изгаряне на въглеводороди

прилагането на химически съединения в газообразна или димна форма върху насекоми или вредители с цел тяхното унищожаване