технология, предназначена да кара потребителите доброволно да променят нагласите или поведението си чрез цифрова обратна връзка и социално въздействие

форма на дискриминация, когато нежелано поведение, свързано с каквото и да е основание, се извършва с целта или последицата на уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, срамна, унизителна или обиждаща среда