система от закони, действащи в държавите-членки на Европейския съюз, разделени на „първично“ и „вторично“ законодателство

предизвикателство за общуване с колеги или служители, чието владеене на езика е ограничено, което често води до фрактурирано и по-малко продуктивно работно място

външна пригодена за носене рамка, увеличаваща естествените физически способности на човека

подобрения на продуктите, процесите, маркетинговите методи в организациите или институциите, които да доведат до по-големи ползи за околната среда