пневмокониоза, причинена от свръхчувствителност, дължаща се на повтарящо се вдишване на органични прахове, обикновено определяща се от професионално излагане

хроничен алергичен белодробен отговор и хронично белодробно заболяване, причинено от излагането на берилий и неговите съединения