възпалителна обструкция на белодробните бронхиоли, които се увреждат и възпаляват от химически частици или дихателни инфекции, особено след трансплантация на органи, водеща до широкоразпространени белези, блокиращи дихателните пътища

неплатена работа, извършвана от лице или група лица в полза на общността или нейните институции

споделяне между равнопоставени лица на стоки, услуги и помощни средства, организирани чрез онлайн платформи

ген, който при мутация или изразяване във висока степен допринася нормална клетка да се превърне в туморна

химически, вирусен, радиоактивен или друг агент, причиняващ рак

способност за причиняването на туморно образувание

безплатен онлайн инструмент, предоставящ ресурсите и ноу-хау, нужни на микро и малките организации сами да могат да оценяват риска, чрез подход стъпка по стъпка спрямо процеса на оценка на риска - от определянето на рисковете на работното място, през превеждането на потребителя през процеса на прилагане на превантивни действия, до наблюдението и докладването на рисковете