степента, в която хората харесват (удовлетвореност) или не харесват (неудовлетвореност) работата си

активен и съзнателен процес на управление за приемане и използване на различията и сходствата на хората като положителен фактор в капитала на дадена организация, създаващ добавена стойност за предприятието

създаване на приобщаваща справедлива работна среда, в която са наети и уважавани работници и служители с всякакъв произход, за да се гарантира, че всички могат да работят при пълния си потенциал

приобщаващ подход, гарантиращ, че нуждите на всички работници са взети предвид, като възрастта се приема за равнозначна на опит, а не на уязвимост

информирано управление, така че да се насърчи психичното здраве и благополучие и да се намалят или премахнат факторите, увеличаващи стреса

методи, използвани от доставчиците на услуги и оперативния персонал за справяне с последиците за безопасността от нивото на умора

работа, позволяваща на хората да поемат и останат на позиция, която не накърнява физическото или психичното им здраве и ще продължи за дълъг период от трудовия им живот

всеки опит за временно или постоянно преодоляване на настоящите ограничения на човешкото тяло чрез природни или изкуствени средства