резултатът от това главен изпълнител да използва подизпълнители, които на свой ред могат да ангажират други подизпълнители, вследствие на което се получава сложна верига от дружества и отговорности

време, прекарано във въоръжените сили, по-специално като задължителен период за младите хора в някои страни

всеки строителен участък/площадка, където се извършват строителни или благоустройствени работи