времето, което се изисква да се възстановят първоначалните разходи на инвестицията с оглед на печалбите или спестяванията

платформа, при която посредниците свързват онлайн доставчиците с потребителите, като улесняват трансакциите между тях