опит да се намери начин за извършването на задача, решение на проблем и пр., чрез питане на широк кръг от хора или организации дали могат да окажат помощ, за което обикновено се използва интернет

гъвкав работен график, позволяващ на работниците да променят началото и края на работния си ден, за разлика от обичайните работни условия от 9 до 17 ч.

график, позволяващ на работниците да променят началото и края на работния ден с основен период от деня, през който от тях се изисква да бъдат на работното си място, и период от време за отчитане, през който се изисква всички необходими часове да бъдат изработени