Многоезичният речник на EU-OSHA относно терминологията, свързана с безопасните и здравословни условия на труд, съдържа групирани думи в определена йерархия. В него са включени синоними и антоними на тези думи и някои определения.

Изтегляне
InfoИзтегляне на пълния формат на речника на EU-OSHA във формат Excel. Изберете език от полето.

Речник на EU-OSHA

Back to list of terms

39361E

Info -

Гликолни етери

Translations

 • Български: Гликолни етери
 • Čeština: glykol étery
 • Dansk: glukolætere
 • Deutsch: Glykolether
 • Ελληνικά: γλυκολαιθέρες
 • English: Glycol ethers
 • Español: éteres de glicol
 • Eesti: Glükooleetrid
 • Suomi: Glykolieetterit
 • Français: éthers de glycol
 • Hrvatski: Glikolni eteri
 • Magyar: Glikol éterek
 • Íslenska: Glýkóleterar
 • Italiano: eteri glicolici
 • Lietuvių: Glikolio eteris
 • Latviešu: Glikolēteri
 • Malti: Eteri tal-glikol
 • Nederlands: Glycolethers
 • Norsk: Glykoletere
 • Polski: Etery glikolowe
 • Português: Éteres de glicol
 • Română: Eteri glicolici
 • Slovenčina: glykolové étery
 • Slovenščina: Glikoletri
 • Svenska: glykoleter