възрастовата структура на населението, която се пригажда към промените в условията на живот

статистически данни за населението и отделни групи от него

правен акт, който е обвързващ, по отношение на постигането на даден резултат, за държавата членка, до която е адресиран, като оставя на националните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на този резултат

дейност, която включва отделяне на време, без заплащане, за извършване на нещо в полза на околната среда или на индивиди или групи, различни от (или в допълнение към) близките родственици

имплицитен или експлицитен трудов договор, при който графикът и срокът на договора са значително повлияни от сезонни фактори, като климатичния цикъл, официалните празници и/или събирането на земеделската реколта