форма на самостоятелно организиране в работата с цел намаляване на ограниченията на работното място и възпирането на нарастващия брой на работниците, страдащи от стрес

ясно определена изчислителна процедура, при която се взема стойност или набор от стойности като входни и след крайна поредица от изчислителни стъпки се получава стойност или набор от стойности като изходни