един от трите отдела на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, разработващ и изпълняващ изследователски и информационни проекти, свързани със здравето и безопасността