Многоезичният речник на EU-OSHA относно терминологията, свързана с безопасните и здравословни условия на труд, съдържа групирани думи в определена йерархия. В него са включени синоними и антоними на тези думи и някои определения.

Изтегляне
InfoИзтегляне на пълния формат на речника на EU-OSHA във формат Excel. Изберете език от полето.

Речник на EU-OSHA

Back to list of terms

62037E

Info -

"отдел „Превенция и изследвания“"

Definition:

един от трите отдела на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, разработващ и изпълняващ изследователски и информационни проекти, свързани със здравето и безопасността

Term reference

" Европейски парламент, Комисия по заетост и социални въпроси, ПРОТОКОЛ Заседание от 23 юни 2015 г., EMPL_PV(2015)0623_1 , http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE… [15.10.2018 г.]"

Notes

Работи в областите на прогнозиране на промените и новите и възникващи рискове чрез прогнозни дейности (Европейски център за наблюдение на риска); фактически и числови данни – чрез събирането на данни и информация посредством инструменти, като проучването на предприятията ESENER и проекти за цялостно изследване; разработването на инструменти за добро управление на БЗР, като онлайн интерактивната оценка на риска (OiRA); предоставяне на информация и продукти за БЗР за кампаниите на агенцията за повишаване на осведомеността относно здравословните работни места; и споделяне на знания в мрежата, главно чрез развитието на OSHwiki

Translations

 • Български: "отдел „Превенция и изследвания“"
 • Čeština: oddělení prevence a výzkumu
 • Dansk: enhed for forebyggelse og forskning
 • Deutsch: Referat Prävention und Forschung
 • Ελληνικά: Μονάδα Πρόληψης και Έρευνας
 • English: Prevention and Research Unit
 • Español: Unidad de Prevención e Investigación
 • Eesti: ennetuse ja uuringute talitus
 • Suomi: Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikkö
 • Français: unité «Prévention et recherche»
 • Hrvatski: Odjel za prevenciju i istraživanje
 • Magyar: Megelőzési és Kutatási Osztály
 • Íslenska: Forvarnar- og rannsóknardeild
 • Italiano: unità Prevenzione e ricerca
 • Lietuvių: Prevencijos ir mokslinių tyrimų skyrius
 • Latviešu: Profilakses un pētniecības daļa
 • Malti: miżura ta' prevenzjoni
 • Nederlands: eenheid Preventie en Onderzoek
 • Norsk: Enhet for forebygging og forskning
 • Polski: Jednostka ds. Profilaktyki i Badań
 • Português: Unidade de Prevenção e Investigação
 • Română: unitatea Prevenire și cercetare
 • Slovenčina: oddelenie pre prevenciu a výskum
 • Slovenščina: enota za preprečevanje tveganj in raziskave
 • Svenska: enheten för förebyggande och forskning