зона отвъд и прилежаща към териториалното море на крайбрежна държава, в която тази държава има определени права и задължения, определени в Конвенцията на ООН за морското право

Изкуственият интелект е свързан със системи, които демонстрират интелигентно поведение, като анализират средата и предприемат действия — с известна степен на автономност — за постигане на конкретни цели. Системите, базирани на изкуствен интелект, могат да бъдат изцяло базирани на софтуер, като извършват действия във виртуалния свят (напр. гласови асистенти, софтуер за анализ на изображения, търсачки, системи за разпознаване на реч и лица), или изкуственият интелект може да бъде вграден в хардуерни устройства (напр. високопроизводителни роботи, автономни автомобили, дронове или приложения за интернет на предметите).

степен, в която продукт може да бъде използван от определени потребители за постигането на конкретни цели във връзка с ефективността, ефикасността и удовлетвореността в конкретен контекст на ползване

метод, основан на повтарящ се процес, при който резултатите от предходните кръгове се представят на експертите за нова оценка

пазар, работещ безспирно, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, с графици, при които по-голямата част от работното време на работника или служителя е извън обичайния график през деня от понеделник до петък, включващ вечерта, нощта, плаващи смени между деня, вечерта или нощта, а е при фиксиран график, смесени смени, извънредни часове и редовна работа през почивните дни

нарастващо преобладаване на краткосрочни договори и работа на трудовия пазар от самостоятелно заети лица при поискване, което създава повишаващо се усещане за несигурност на пазара

икономически стимули за мотивиране на работодателите да прилагат добри практики в работата по превенция