Многоезичният речник на EU-OSHA относно терминологията, свързана с безопасните и здравословни условия на труд, съдържа групирани думи в определена йерархия. В него са включени синоними и антоними на тези думи и някои определения.

Изтегляне
InfoИзтегляне на пълния формат на речника на EU-OSHA във формат Excel. Изберете език от полето.

Речник на EU-OSHA

Back to list of terms

70147I

Info -

икономика на работата по заявка

Definition:

нарастващо преобладаване на краткосрочни договори и работа на трудовия пазар от самостоятелно заети лица при поискване, което създава повишаващо се усещане за несигурност на пазара

Context: Info
Context:

могат да бъдат разграничени две основни категории и четири форми на ИС: | — | ИС в тесния смисъл на думата или икономика на заявките: | — | „икономика на достъпа“ — инициативи на ИС, чийто бизнес модел означава, че стоките и услугите се търгуват въз основа на достъп, а не на собственост. Това се отнася до отдаването на неща на временен наем вместо постоянната им продажба; | — | „икономиката на работата по отделни заявки“ („gig economy“)

Term reference

Становище на Европейския комитет на регионите — „Местното и регионалното измерение на икономиката на споделянето“, (2016/C 051/06), CELEX:52015IR2698

Translations

 • Български: икономика на работата по заявка
 • Čeština: zakázková ekonomika
 • Dansk: gig økonomi
 • Deutsch: Gig Economy
 • Ελληνικά: οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης
 • English: gig economy
 • Español: economía de los pequeños encargos
 • Eesti: juhutöömajandus
 • Suomi: keikkatalous
 • Français: économie des petits boulots
 • Hrvatski: ekonomija honorarnih poslova
 • Magyar: giggazdaság
 • Íslenska: hark hagkerfið
 • Italiano: gig economy
 • Lietuvių: gig ekonomika
 • Latviešu: reižudarba ekonomika
 • Malti: ekonomija gig
 • Nederlands: kluseconomie
 • Norsk: oppdragsøkonomi
 • Polski: gospodarka platformowa
 • Português: economia gig (economomia de serviços pontuais)
 • Română: economie la cerere
 • Slovenčina: gig economy
 • Slovenščina: ekonomija priložnostnih del
 • Svenska: gigekonomi