Многоезичният речник на EU-OSHA относно терминологията, свързана с безопасните и здравословни условия на труд, съдържа групирани думи в определена йерархия. В него са включени синоними и антоними на тези думи и някои определения.

Изтегляне
InfoИзтегляне на пълния формат на речника на EU-OSHA във формат Excel. Изберете език от полето.

Речник на EU-OSHA

Back to list of terms

62022D

Info -

групово събиране на ресурси

Definition:

опит да се намери начин за извършването на задача, решение на проблем и пр., чрез питане на широк кръг от хора или организации дали могат да окажат помощ, за което обикновено се използва интернет

Context: Info
Context:

насърчава държавите членки и ЕС да популяризират, подкрепят и прилагат механизми и инструменти, които дават възможност за участие на гражданите и за тяхното взаимодействие с правителствата и институциите на ЕС, като например платформи за групово събиране на ресурси (краудсорсинг)

Term reference

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства (2016/2008(INI)), точка 24, ОВ 2018 г., C 263/156, CELEX:52017IP0095

Translations

 • Български: групово събиране на ресурси
 • Čeština: crowdsourcing
 • Dansk: crowdsourcing
 • Deutsch: Crowdsourcing
 • Ελληνικά: πληθοπορισμός
 • English: crowdsourcing
 • Español: colaboración masiva
 • Eesti: ühisloome
 • Suomi: joukkouttaminen
 • Français: externalisation ouverte
 • Hrvatski: masovna eksternalizacija
 • Magyar: közösségi kiszervezés
 • Íslenska: hópvistun
 • Italiano: crowdsourcing
 • Lietuvių: visuomenės patalka
 • Latviešu: kolektīvo pakalpojumu izmantošana
 • Malti: esternalizzazzjoni miftuħa
 • Nederlands: crowdsourcing
 • Norsk: nettdugnad
 • Polski: crowdsourcing
 • Português: terceirização aberta (crowdsourcing)
 • Română: externalizare spre public
 • Slovenčina: crowdsourcing
 • Slovenščina: črpanje iz množic
 • Svenska: crowdsourcing