εργαζόμενη γυναίκα που διανύει το στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της,σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική.  

παροχή των εργαζομένων που συνίσταται σε χρόνο εκτός εργασίας μετά ή άνευ απολαβών προκειμένου για τη φροντίδα ενός παιδιού ή για τη διευθέτηση της ευημερίας του παιδιού