βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι συμπαθούν (ικανοποίηση) ή αντιπαθούν (δυσαρέσκεια) την εργασία τους

σχηματισμός επιπλέον ινώδους συνδετικού ιστού κατά τη διάρκεια επανορθωτικής ή αντιδραστικής διαδικασίας