φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες υποτίθεται ότι βελτιώνουν τις νοητικές λειτουργίες, όπως την εστίαση της προσοχής, τη συγκέντρωση, την απομνημόνευση ή την αύξηση των κινήτρων. καθώς και την ανάπτυξη κινητικών ή συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση του άγχους κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων ή η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και στενών δεσμών με ομάδες

φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες υποτίθεται ότι βελτιώνουν τις νοητικές λειτουργίες, όπως την εστίαση της προσοχής, τη συγκέντρωση, την απομνημόνευση ή την αύξηση των κινήτρων. καθώς και την ανάπτυξη κινητικών ή συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση του άγχους κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων ή η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και στενών δεσμών με ομάδες

αέριο αλδεΰδης υψηλής αντίδρασης που σχηματίζεται από την οξείδωση ή ατελή καύση υδρογονανθράκων

φυτοφάρμακο που προστατεύει τις καλλιέργειες, επιθυμητά ή χρήσιμα φυτά που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στη δασοκομία, στην κηπευτική, σε χώρους αναψυχής και σε οικιακούς κήπους, το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία δραστική ουσία