You are here

Εταιρική στρατηγική και προγράμματα εργασίας

Τα ετήσια προγράμματα εργασίας βασίζονται στην εταιρική στρατηγική του EU-OSHA.

Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής

Η τρέχουσα εταιρική στρατηγική καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και περιλαμβάνει έξι τομείς προτεραιότητας:

  1. Πρόβλεψη της αλλαγής — μέσω έργων πρόβλεψης
  2. Στοιχεία και αριθμοί — συλλογή και διάδοση πληροφοριών για ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής μέσω της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), ανασκοπήσεων σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και δημοσκοπήσεων
  3. Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ — κυρίως μέσω του Επιγραμμικού Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA)
  4. Ευαισθητοποίηση σε θέματα ΕΑΥ — μέσω των εκστρατειών «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» και άλλων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
  5. Διασύνδεση εξειδικευμένων γνώσεων — ιδίως μέσω της ανάπτυξης της επιγραμμικής εγκυκλοπαίδειας OSHwiki
  6. Δικτύωση και μέσα επικοινωνίας του Οργανισμού

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταφορτώστε την εταιρική στρατηγική του EU-OSHA για την περίοδο 2014–2020, η οποία ευθυγραμμίζεται προς το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2014-2020

Ετήσιος προγραμματισμός

Κάθε χρόνο, ο Διευθυντής του EU-OSHA καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης στο οποίο καθορίζονται τα σχέδια του Οργανισμού για το επόμενο έτος. Το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, περιγράφει τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

Στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης καθορίζονται σαφείς προτεραιότητες οι οποίες διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και του δικτύου του Οργανισμού. Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριότητας είναι η πρόβλεψη των αλλαγών, η ευαισθητοποίηση, τα στοιχεία και οι αριθμοί σε θέματα ΕΑΥ.

Τα σχέδια διαχείρισης των προηγούμενων ετών διατίθενται στη σελίδα Εκδόσεις του EU-OSHA, όπου μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τις επιδόσεις του Οργανισμού μέσω των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες του Οργανισμού.