Ανώτερο προσωπικό


Εκτελεστικός διευθυντής

William Cockburn Salazar

Ο William Cockburn Salazar εργάζεται στον EU-OSHA από το 1998, με κύριο αντικείμενο τους τομείς του συντονισμού της έρευνας και των αναδυόμενων κινδύνων, ενώ ήταν επίσης υπεύθυνος για την πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER). Από το 2012 έως το 2021 διετέλεσε προϊστάμενος της Μονάδας Πρόληψης και Έρευνας του EU-OSHA, η οποία καταρτίζει το περιεχόμενο για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) για τον οργανισμό. Από το 2021 μέχρι τον επίσημο διορισμό του ως εκτελεστικού διευθυντή το 2023, είχε αναλάβει τον ρόλο του προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή.

Ο William είναι πτυχιούχος νομικής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην εργονομία. Προτού ενταχθεί στο δυναμικό του EU-OSHA, εργαζόταν στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας για τη διερεύνηση της νοοτροπίας των εταιρειών όσον αφορά την ασφάλεια, και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος εργονομίας και υπεύθυνος έρευνας για έργα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης

Coming soon

Προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής

Coming soon

Προϊστάμενος Κέντρου Πόρων και Εξυπηρέτησης

Donianzu Murgiondo

Η Donianzu Murgiondo ξεκίνησε να εργάζεται στον EU OSHA τον Σεπτέμβριο του 2023. Ως επικεφαλής της μονάδας πόρων και υπηρεσιών, ηγείται της ομάδας που διαχειρίζεται τους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών, των συμβάσεων, της τεκμηρίωσης, του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Προτού ενταχθεί στο δυναμικό του EU OSHA, η Donianzu εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) στο Vigo για περισσότερα από 16 χρόνια, αρχικά ως προϊσταμένη του τομέα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων και στη συνέχεια ως αναπληρώτρια προϊσταμένη της μονάδας πόρων και ΤΠΕ.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα