Η δομή του EU-OSHA

Πληροφορηθείτε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, ποια είναι η οργάνωσή μας, το όραμα και η αποστολή μας.

Ο EU-OSHA είναι ο αρμόδιος για την ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο μας συμβάλλει στην κατάρτιση του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020, καθώς και άλλων συναφών στρατηγικών και προγραμμάτων της ΕΕ, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δραστηριότητές μας και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης. Το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού σας προσφέρει όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε σε θέματα ΕΑΥ. Επικοινωνήστε και διαβάστε τα τελευταία νέα. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους εθνικούς εστιακούς πόλους που συνεργάζονται μαζί μας για την επίτευξη των στόχων μας. Μήπως θα σας ενδιέφερε να εργασθείτε σε μας; Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά σε διαγωνισμό ή αίτηση για κάποια θέση εργασίας στον Οργανισμό, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στην παρούσα ενότητα.

 

Share this on: