Έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη

Με τον καρκίνο να ευθύνεται για το 53 % όλων των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας τόσο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων όσο και για μια παραγωγική και βιώσιμη οικονομία.

Ο EU-OSHA πρόκειται να διενεργήσει έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη με σκοπό τον καλύτερο εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στις περισσότερες καταστάσεις έκθεσης. Η έρευνα εξετάζει επίσης τις συχνότερες καταστάσεις έκθεσης καθώς και τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που εκτίθενται σε μεγάλο εύρος παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου, μεταξύ άλλων στον αμίαντο, στο βενζόλιο, στο χρώμιο, σε καυσαέρια ντίζελ, στο νικέλιο, σε σκόνη χαλαζία, σε υπεριώδη ακτινοβολία, στη σκόνη ξύλου. Στόχος της έρευνας είναι η καλύτερη στόχευση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των μέτρων πρόληψης, καθώς και η συνεισφορά στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Το 2017 ολοκληρώθηκε μελέτη σκοπιμότητας για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό να εκτιμηθεί η έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες. Η εν λόγω έρευνα βασίζεται σε μια επιτυχημένη αυστραλιανή έρευνα η οποία χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο εργαλείο προκειμένου να εκτιμήσει την επαγγελματική έκθεση (Occupational Integrated Database exposure Assessment System, OccIDEAS). Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του 2020 ώστε να προσδιοριστούν οι χώρες στις οποίες θα διεξαχθεί αρχικά η έρευνα και να αρχίσουν οι διαδικασίες για την κατάρτιση της μεθοδολογίας και την προσαρμογή του αυστραλιανού μοντέλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε στην αυστραλιανή έρευνα (OccIDEAS).

Η έρευνα θα αναπτυχθεί και θα διεξαχθεί τα έτη 2021 και 2022, ενώ η δημοσίευση των πρώτων ευρημάτων της προβλέπεται για το 2023. Κατόπιν αξιολόγησης που θα διενεργηθεί το 2024, θα ληφθούν αποφάσεις ώστε η έρευνα να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες και για επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου.

Share this on: