Ηλεκτρονικός οδηγός της ΕΕ για τους κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια των οχημάτων στον χώρο εργασίας (VeSafe)

EU e-guide

Το VeSafe είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια των οχημάτων στον χώρο εργασίας, ο οποίος παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και καλές πρακτικές στους τομείς προτεραιότητας.

Ο παρών οδηγός απευθύνεται στους οδηγούς/εργοδότες, εργαζόμενους και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας σε όλους τους κλάδους στην ΕΕ, που ενδιαφέρονται για τους κινδύνους σε σχέση με τα οχήματα.

Μπορείτε να επιλέξετε:

  • Τύπο οχήματος: μικρό φορτηγό, αυτοκίνητο, φορτηγό, λεωφορείο, ποδήλατο, κ.λπ.
  • Κίνδυνο: παράδοση, φόρτωση, συντήρηση,σωματικός κίνδυνος, κ.λπ.
  • Τομέα εργασίας: ασφαλής οδήγηση στον χώρο εργασίας, εργασία σε δρόμο ή δίπλα σε δρόμο, ασφάλεια των μεταφορών στην εργασία.

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ενώ τη συντήρηση του συντακτικού περιεχομένου έχει αναλάβει η ΓΔ EMPL.

Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό VeSafe