Κριτήρια επιλογής ταινιών

Η ταινία πρέπει να πραγματεύεται κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην εργασία τους (σωματικούς, χημικούς, μηχανικούς ή ψυχοκοινωνικούς). Μπορεί επίσης να έχει ως θέμα τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας ή τις επιπτώσεις των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Θα μπορούσε επίσης να εστιάζει στους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ζωή της Ευρώπης (π.χ. εκπαίδευση, γεωργία, κατασκευές, υγειονομική περίθαλψη) ή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι με αναπηρία, οι εργαζόμενοι νέοι και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας απονέμεται στο καλύτερο δημιουργικό και καλλιτεχνικό ντοκιμαντέρ που προάγει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη σπουδαιότητα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Η ταινία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη οπτική. Στην κρίση της επιτροπής θα βαρύνουν η μεστή αφήγηση, οι δυνατοί χαρακτήρες και η τεχνική αρτιότητα από άποψη εικονοληψίας, ηχοληψίας και μοντάζ. 

Ο νικητής των κινηματογραφικών βραβείων για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας παραχωρεί δωρεάν στον EU-OSHA το δικαίωμα

  • Αναρτήστε τρέιλερ ή απόσπασμα της βραβευμένης ταινίας διάρκειας μέχρι πέντε λεπτά και φωτογραφίες στον διαδικτυακό τόπο του EU-OSHA, σε δελτία Τύπου ή στο ενημερωτικό δελτίο του EU-OSHA.
  • Παρουσιάστε το τρέιλερ ή ολόκληρη τη βραβευμένη ταινία σε μη δημόσιες και μη εμπορικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον EU-OSHA και το δίκτυο σημείων επαφής στην ΕΕ, στις χώρες του ΕΟΧ και στις πιθανές υποψήφιες χώρες.
  • Εξασφαλίστε τον υποτιτλισμό της βραβευμένης ταινίας σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές γλώσσες και παραχωρήστε στον EU-OSHA τη μη αποκλειστική και μη εμπορική άδεια διανομής εκτός κινηματογραφικών αιθουσών (σε προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονική πλατφόρμα) ούτως ώστε να δοθεί πρόσβαση στο προαναφερθέν δίκτυο εταίρων καθώς και σε άλλους επίσημους εταίρους του EU-OSHA.

Από την πλευρά του, ο παραγωγός/κάτοχος των δικαιωμάτων της νικήτριας ταινίας διατηρεί χωρίς την καταβολή τιμήματος τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των υποτίτλων για περαιτέρω χρήση.